Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАМ 60018
melodist / 2018-08-11 20:10:02 / Редакция № 2: 2018-12-30 21:31:04
Изображение
А
1. Ванко Забраванко (Ас. Босев)
2. Приятели (К. Величков)
3. Живко Невежливко (Н. Зидаров)
4. Врабчова сговорна дружина (Н. Вапцаров)
Изп. артистите Сл. Славова (1), Ас. Кисимов (2, 3, 4)

В
1. Пролетни гости (Ел. Пелин)
2. Съвест (Ив. Харалампиев)
3. Кара Кольо (нар. песен)
Изп. артистите Н. Мандаджиева (1), П. Пейков (2) и Б. Арабов (3)
melodist / 2018-08-11 20:12:59 / Редакция № 2: 2018-12-30 21:31:20
Изображение
melodist / 2019-03-11 19:34:51
Изображение
melodist / 2019-03-11 19:35:00
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка