Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
060243
дата на запис: издание 2002 г.
melodist / 2018-07-18 22:25:25 / Редакция № 1: 2018-07-19 14:26:19
Изображение
1. Женала е дюлбер Яна (обр. Христо Тодоров, съпр. оркестър, дир. Христо Тодоров) 3.56
2. Димитър кара гемия (обр. Христо Тодоров, съпр. оркестър, дир. Христо Тодоров) 5.36
3. Гроздьо льо, един на мама (съпр. оркестър, дир. Иван Кирев) 3.45
4. Нягол на Милка думаше (съпр. Никола Ганчев - кавал) 4.12
5. Дойна двори мела (съпр. Никола Ганчев - кавал) 2.11
6. Овчари чукат кърмило (съпр. Никола Ганчев - кавал) 5.01
7. Обзаложи се, Дойне ле (съпр. Никола Ганчев - кавал) 7.44
8. Стойчо седи на дюкяна (съпр. оркестър на ДАНПТ "Филип Кутев", дир. Кр. Кюркчийски) 1.39
9. Продава се конче (обр. Христо Тодоров, съпр. оркестър, дир. Христо Тодоров) 4.09
10. Мама на Стоян думаше (съпр. Никола Ганчев - кавал) 4.57
11. Надхвърляли се ерген и вдовец (обр. Христо Тодоров, съпр. оркестър, дир. Михаил Йорданов) 2.53
12. Стояновата майчица (съпр. Никола Ганчев - кавал) 4.40
13. Станке ле, урум беглийке (съпр. оркестър, дир. Иван Кирев) 4.20
14. Пила й Бойка снощна вода (съпр. оркестър, дир. Иван Кирев) 2.24
15. Момчил си конче ковеше (съпр. Никола Ганчев - кавал) 3.16
16. Разболяла се хубава Яна (обр. Христо Тодоров, съпр. оркестър, дир. Христо Тодоров) 3.27
17. Стано, бяла Стано (обр. Анастас Наумов, съпр. оркестър, дир. Анастас Наумов) 4.02
18. Тих вятър вее (м. и т.Вълкана Стоянова, съпр. Никола Ганчев - кавал) 3.15
19. На висок баир Бакаджик (съпр. Никола Ганчев - кавал) 4.08
Тотал: 75.37

касета ВНМС 7838
melodist / 2018-07-18 22:30:57 / Редакция № 1: 2018-07-19 22:24:46
Изображение
melodist / 2018-07-18 22:31:10
Изображение
melodist / 2018-07-18 22:31:20
Изображение
melodist / 2018-07-18 22:31:29
Изображение
CD Booklet inside
larryweiner / 2018-07-20 18:48:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка