Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВКА 1357
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-25 19:58:30 / Редакция № 3: 2018-07-22 18:52:10
Изображение
Състав на "Димов" - квартет: Димо Димов - I цигулка, Александър Томов - II цигулка, Димитър Чиликов - виола, Димитър Козев - виолончело
A) KV 170. Струнен квартет в до мажор (1. Andante. 2. Menuetto. 3. Poco Adagio. 4. Rondo)
KV 171. Струнен квартет в ми бемол мажор (1. Adagio - Allegro assai. 2. Menuetto. 3. Andante. 4. Allegro assai)
B) KV 172. Струнен квартет в си бемол мажор (1. Allegro spiritoso. 2. Adagio. 3. Menuetto. 4. Allegro assai)
KV 173. Струнен квартет в ре минор (1. Allegro ma molto moderato. 2. Andante grazioso. 3. Menuetto. 4. Fuga. Allegro)
melodist / 2017-03-25 19:58:36 / Редакция № 3: 2018-10-24 23:39:28
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:48:08 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:48:32
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:48:15 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:48:50
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка