Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВКА 1356
melodist / 2017-03-25 19:58:12 / Редакция № 5: 2018-07-22 02:08:43
Изображение
Състав на "Димов" - квартет: Димо Димов - I цигулка, Александър Томов - II цигулка, Димитър Чиликов - виола, Димитър Козев - виолончело
A) KV 159. Струнен квартет в си бемол мажор (1. Andante grazioso. 2. Allegro. 3. Rondo. Allegro grazioso)
KV 160. Струнен квартет в ми бемол мажор (1. Allegro. 2. Un poco Adagio. 3. Presto)
B) KV 168. Струнен квартет във фа мажор (1. Allegro. 2. Andante. 3. Menuetto. 4. Fuga. Allegro)
KV 169. Струнен квартет във ла мажор (1. Molto Allegro. 2. Andante. 3. Menuetto. 4. Rondo. Allegro)
melodist / 2017-03-25 19:58:16 / Редакция № 5: 2018-10-24 23:37:02
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 19:58:15 / Редакция № 1: 2017-08-28 19:58:48
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 19:58:21 / Редакция № 1: 2017-08-28 19:59:18
Изображение
Andrey L. / 2017-10-17 00:27:40 / Редакция № 1: 2017-10-17 22:39:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка