Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
030013
melodist / 2018-07-04 20:29:46
Изображение
Richard Strauss (1864-1949)
Eine Alpensinfonie, op. 64

57'30"

Sofia Philharmonic Orchestra conducted by Emil Tabakov

плоча ВСА 11913
касета ВСМС 7274
melodist / 2018-07-04 20:30:57 / Редакция № 1: 2018-07-16 10:40:42
Изображение
melodist / 2018-07-04 20:31:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка