Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВКА 1354
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-25 19:56:48 / Редакция № 6: 2018-07-22 18:51:54
Изображение
Състав на "Димов" - квартет: Димо Димов - I цигулка, Александър Томов - II цигулка, Димитър Чиликов - виола, Димитър Козев - виолончело
A) KV 80. Струнен квартет в сол мажор (1. Adagio. 2. Allegro. 3. Menuetto.4. Rondo-Allegro)
KV 136. Дивертименто No 1 в ре мажор (1. Allegro. 2. Andante. 3. Presto)
B) KV 137. Дивертименто No 2 в си бемол мажор (1. Andante. 2. Allegro di molto. 3. Allegro assai)
KV 138. Дивертименто No 3 във фа мажор (1. Allegro. 2. Andante. 3. Presto)
melodist / 2017-03-25 19:56:55 / Редакция № 2: 2018-10-24 23:32:07
Изображение
melodist / 2017-07-02 23:49:57
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:05:31
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:05:39
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка