Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТА 1351
дата на запис: издание 1972 г.
melodist / 2017-03-25 19:54:03 / Редакция № 3: 2018-07-22 18:21:01
Изображение
Странен двубой / А. Бояджиев; изпълнява А. Рибарова с естраден оркестър; диригент К. Драгнев.
Господин Никой / Г. Генков; изпълнява оркестър София; диригент Е. Георгиев.
Странен двубой / А. Бояджиев; изпълнява Естраден оркестър на К-та за телевизия и радио; диригент В. Казасян.
Моби Дик / П. Ступел; текст Б. Априлов; изпълнява Т. Ангелов със Симфон. оркестър на Бълг. радио и телевизия; диригент В. Стефанов.
Птици долитат / Ал. Бръзицов; изпълнява оркестър; диригент К. Драгнев.
Лошото време / Б. Карадимчев; изпълняват Хр. Платов - китара и Я. Миладинов - пиано
Лошото време / Б. Карадимчев, изп. оркестър; диригент Б. Карадимчев.
Човекът в сянка / К. Цибулка; изпълнява М. Николова с оркестър; диригент К. Цибулка.
На всеки километър / П. Ступел, Ат. Бояджиев; текст Н. Вълчев; изпълнява К. Карагеоргиев със Симфон. оркестър на Бълг. радио и телевизия; диригент В. Стефанов.

Гневно пътуване / Б. Карадимчев; изпълнява Т. Колев с естраден оркестър; диригент Б. Карадимчев.
Мълчаливите пътеки / К. Цибулка; естраден оркестър; диригент К. Цибулка.
Черните ангели / С. Пиронков; изпълнява малък симфон. оркестър; диригент С. Пиронков.
Делфина / П. Ступел; текст Б. Гуляшки; изпълняват Ж. Чакърова, Н. Бинев със Симфон. оркестър на Бълг. радио и телевизия; диригент В. Стефанов.
Господин Никой / Г. Генков; изпълнява оркестър София; диригент Е. Георгиев.
Лошото време / Б. Карадимчев; изпълняват М. Нейкова и М. Иванова с естраден оркестър; диригент Б. Карадимчев.
Гибелта на Александър Велики / К. Цибулка; текст Л. Левчев; изпълнява М. Николова с естраден оркестър; диригент И. Калчинов.
Мълчаливите пътеки / К. Цибулка; естраден оркестър; диригент К. Цибулка.
Мъже в командировка / П. Ступел; изпълнява Симфон. оркестър на Бълг. радио и телевизия; диригент В. Стефанов.
melodist / 2017-03-25 19:54:13 / Редакция № 3: 2018-10-24 23:20:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка