Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВНА 1343
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-25 16:36:41 / Редакция № 2: 2018-07-22 18:51:13
Изображение
Родопска сватба; Старинни обредни песни / изпълнява квартет Кушлеви. Хурка писана, шарена / солист Р. Кушлева. Калина плете гайтани; Не ходи, момне ле / солист А. Кушлева. Минка / солист М. Кушлева. Русе, малай моме; Керо ле, мари хубава / изпълнява Р. Кушлева и С. Кушлева. Яне ле, Янчице; Коньо, коньо; Ела се вие; Сватовски песни / изпълнява вокален секстет Кушлеви; съпровожда на гайда П. Кушлев. а) Сватове на двор дойдоха; б) Карай, майчо, кого караш в) Митро, Митро;

Сидяла Дона; Писмо ти е дошло Хай да идем, Яно / трио Кушлеви. Скоропоговорки: Цъфнал е червен трендафил; Люлки, вейки, полюлелки; Пропело е петлето; Зажени се вълчи син / изпълнява секстет Кушлеви. Енюва китка: а) Зора се зазорила / изпълнява квартет Кушлеви. б) Мама на Еню думаше; в) Равна зелена морава; г) Гюра бели бело платно; д) Огреяла месечинка; е) Анке, леко перо / изпълнява секстет Кушлеви; съпровожда Странджанската група
melodist / 2017-03-25 16:37:04 / Редакция № 2: 2018-10-24 22:59:25
Изображение
melodist / 2017-03-25 16:37:27
Изображение
melodist / 2017-03-25 16:37:41
Изображение
melodist / 2017-03-25 16:49:23
Изображение
melodist / 2017-03-25 16:49:46
Изображение
melodist / 2019-07-29 00:09:36
Изображение
melodist / 2019-07-29 00:09:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка