Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
С90 22863 007, Балкантон / Мелодия
melodist / 2017-09-29 22:19:22
Изображение
Ах, как искам да живея (Ала Пугачова, Д. Костюрин)
Айсберг (И. Николаев,Л. Козлова)
Ала ПУГАЧОВА
Нежна мелодия (П. Теодорович, Г. Виеру)
София РОТАРУ
Старите люлки (В. Шаински, Ю. Янтар)
Белият щъркел (Е. Ханок, А. Поперечни)
Лев ЛЕЩЕНКО

Двама (Р. Майоров, Т. Кузовлева)
Ирина ОТИЕВА
Две лястовички (Р. Паулс, А. Вознесенски)
Олга ПИРАГС
Вероока (Р. Паулс, И. Резник)
Валери ЛЕОНТИЕВ
Въртележка (В.Хорошчански, А. Поперечни)
Йосиф КОБЗОН
Очакване (П. Шчербаков, Я. Вески)
Ане ВЕСКИ
melodist / 2017-09-29 22:29:11 / Редакция № 1: 2017-09-29 22:31:48
Изображение
melodist / 2017-09-29 22:29:28 / Редакция № 1: 2017-09-29 22:29:44
Изображение
melodist / 2017-09-29 22:29:57 / Редакция № 1: 2017-09-29 22:30:12
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка