Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВХА 1329-1330 (2 плочи)
melodist / 2017-03-25 16:13:53 / Редакция № 5: 2017-09-11 20:29:06
Изображение
ВХА 1329
А1. Дружна песен (м. Г. Горанов, т. Г. Кирков)
2. Партизан се за бой стяга (м. по Д. Христов, т. ***, ар. М. Милков)
3. Покапват лист по лист (м. * * , т. * *, ар. М. Милков)
4. Хей, поле широко (м. и т. Л. Ченчева, ар. Б. Тотев)
5. Бойци на трудовий народ (м. по Дм. и Дан. Покрас, т. Ем. Манов, ар. М. Милков)
6. Тъмна е мъгла паднала (т. Сл. Трънски, ар. Кр. Кюркчийски)
Изп. АПКТР, дир. М. Милков (1—5), АНПКТР — ж. хор, дир. Д. Христова (6)

В1. Републико наша, здравей (м. Г. Димитров, т. Кр. Пенев)
2. Слава на нашата партия (м. Г. Зл. Черкин. т. К. Масларски)
3. Партизански спомен (м. Ал. Райчев, т. Ст. Драгнев, ар. М. Милков) сол. Ил. Марков
4. Все на път (м. Ас. Карастоянов, т. Ан. Стоянов), сол. Ил. Марков
5. Младежки марш (м. Ас. Карастоянов, т. К. Масларски), сол. Р. Цачева.
Изп. АПКТР, дир. М. Милков

ВХА 1330
А1. Химн на българските въстаници (м. Л. Пипков, т. Кр. Кюлявков, ар. Г. Робев)
2. Шумете, дебри и балкани (м. Л. Пипков, т. Мл. Исаев, ар. Г. Робев)
3. Чавдарци (м. и т. Хр. Кърмачев, ар. Г. Робев)
4. Ален мак (м. и т. ***, ар. Ст. Рибаров), сол. П. Куршумов
5. Ти помниш ли (м. * * *, т. Хр. Козлев, ар. Г. Робев)
6. Песня за Страхил (м. ** *, т. Сл. Трънски, ар. Кр. Кюркчийски)
Изп. БХК "Св. Обретенов", СОКТР, дир. Г. Робев (1, 2, 3, 5), СКХ, СОКТР, дир. Ст. Рибаров (4), АНПКТР - ж. хор, дир. Д. Христова (6)

В1. Септемврийци (м. ***, т. Хр. Кърпачев, ар. Г. Робев),
2. Самотна лодка (м. и т. М. Тодоров, ар. Ст. Рибаров),
3. Китна пролет ( м. ***, т. Кр. Пенев, ар. Г. Робев), сол. Ст. Марчева.
4. Свири, хармонико (м. Т. Попов, т. В. Ханчев, ар. Ст. Рибаров), сол. Д. Дерилов,
5. Бригадирски марш (м. Ас. Карастоянов, и. Ив. Бурин),
6. Блян (м. П. Хаджиев, т. Ив. Бурин, ар. Г. Робев)
Изп. БХК "Св. Обретенов", СОКТР, дир. Г. Робев (1, 3, 6), Мъжки хор при КТР, СОКТР, дир. Ст. Рибаров (2), СКХ, СОКТР, дир. Ст. Рибаров (4), АПБР, дир. М. Милков (5)
melodist / 2017-03-25 16:15:14 / Редакция № 5: 2018-10-21 18:22:18
Изображение
melodist / 2017-04-04 10:41:20
Изображение
melodist / 2017-04-04 10:43:30
Изображение
melodist / 2017-04-04 10:44:16
Изображение
melodist / 2017-04-04 10:44:28
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 08:30:24 / Редакция № 1: 2017-08-28 08:31:05
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 08:30:30 / Редакция № 1: 2017-08-28 08:31:30
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 08:30:37 / Редакция № 1: 2017-08-28 08:31:54
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 08:30:42 / Редакция № 1: 2017-08-28 08:32:19
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка