Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВНА 1323
дата на запис: издание 1972 г.
melodist / 2017-03-25 16:04:14 / Редакция № 2: 2018-07-22 18:19:23
Изображение
А) Петрунино хоро; Хайдушко хоро; Трите пъти; Танц с лъжици; Бригадирско хоро; Бежанско хоро / обраб. К. Колев.
В) Шабленска сборенка; Изтърси калци; Пайдушко; Котленска ръченица; Велинградско хоро; Млекаревско хоро / обраб. Ал. Йосифов.

Съпр. орк., дир. К. Колев
melodist / 2017-03-25 16:04:45 / Редакция № 1: 2017-06-15 12:41:27
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-13 17:18:08 / Редакция № 1: 2017-10-13 17:18:28
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-13 17:18:39 / Редакция № 1: 2017-10-13 17:18:58
Изображение
larryweiner / 2017-11-28 05:48:53
Изображение
larryweiner / 2017-11-28 05:49:03
Изображение
larryweiner / 2017-11-28 05:49:12
Изображение
larryweiner / 2017-11-28 05:49:21
Изображение
English
larryweiner / 2017-11-28 05:49:37
Изображение
English
larryweiner / 2017-11-28 05:49:52
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка