Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
1454
melodist / 2017-09-03 14:17:01 / Редакция № 1: 2017-09-03 18:57:16
Изображение
Отдолу идут сеймени (нар. песен) / Провикнал се е Николчо (народна песен) - изп. Борис Машалов с орк.
melodist / 2017-09-03 14:17:06 / Редакция № 1: 2017-09-03 18:57:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка