Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
1018
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-29 21:47:06 / Редакция № 1: 2017-08-31 20:44:54
Изображение
Присмя се Янка на Стоян (нар. песен) / Кой ще язди кончето (нар. песен) - пее Вълкана Стоянова, оркестър Ради Ангелов
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-29 21:47:15 / Редакция № 1: 2017-08-31 20:45:10
Same recording as Orfei #1198
larryweiner / 2020-04-25 05:29:02
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка