Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВТК 3996
дата на запис: издание 1991 г.
melodist / 2017-07-27 17:25:53 / Редакция № 2: 2018-11-27 10:44:33
Изображение
The Eagles Bridge (music by Al. Bruzitsov, lyrics by Mihail Belchev)
Love Dance (music by I. Lintz - P. Williams, lyrics by V. Martin)
melodist / 2017-07-27 17:27:05 / Редакция № 1: 2018-11-27 10:44:49
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка