Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВНМ 6474
melodist / 2017-07-26 10:40:28 / Редакция № 1: 2017-07-26 10:40:49
Изображение
Хей, поле широко - изп. Гюрга Пинджурова с орк., дир. Хр. Тодоров
Мама Ивану потихом дума - изп. АНПКТР, сол. В. Андонова, дир. Д. Динев
Моя страна - Ем. Димитров, В. Андреев - съпр. орк. "Синьо-белите", дир. М. Щерев
Милевска ръченица - изп. орк. с рък. Петко Радев
melodist / 2017-07-26 10:42:31 / Редакция № 1: 2017-07-26 10:42:55
Изображение
melodist / 2017-07-26 10:44:48 / Редакция № 1: 2017-07-26 10:45:03
Изображение
melodist / 2017-07-26 10:45:11 / Редакция № 1: 2017-07-26 10:45:26
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка