Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
ВЕН 679
melodist / 2017-07-24 17:54:32 / Редакция № 1: 2017-07-24 17:58:07
Песен за пионерската чест (П. Ступел) изп. пион. хор "Бодра смяна", дир. Б. Бочев
За какво мечтаят децата (А. Хачатурян) изп. Съвет. пионерски хор с орк.
Ръченица (Д. Христов) изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Св. Обретенов
Сбогом, птички (Ас. Райчев) изп. авторът
Скарали се две петлета (Ал. Райчев) изп. авторът
Спи, кукло, спи (Ас. Райчев) изп. авторът
Баба меца на разходка (Ал. Райчев) изп.авторът
Музикална картинка (Ан. Лядов) изп. Т. Янкова - пиано
Да строим (Ас. Карастоянов) изп. АПБРТ, дир. М. Милков
Чудна приказка (Р. Шуман) изп. В. Гизенкинг - пиано
Гоненица (Р. Шуман) изп. В. Гизекинг - пиано
Приспивна песен (Фр. Шуберт) изп. Ел. Рутгерс - сопран, съпр. П. Владигеров - пиано
Неаполитанска песен (П. И. Чайковски) изп. Зл. Мишакова - пиано, П. Арнаудов - цигулка
Веселото овчарче (П. Хаджиев) изп. вок. група "Детска песен" с орк., дир. М. Милков
Бели гълъби (м. Г. Димитров, т. Б. Балабанов) изп. детски хор при БРТ, дир. Хр. Недялков
melodist / 2017-07-24 18:00:22 / Редакция № 1: 2017-07-24 18:00:58
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка