Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
ВЕН 644
melodist / 2017-07-24 12:36:05
Гласът на Партията (Ал. Райчев) изп. БХК "Св. Обретенов" със СОБРТ, дир. Р. Райчев
Комунисти, комсомолци, пионри (П. Ступел) изп. Детският радиооркестър, дир. Хр. Недялков
Летете гълъби (И. Дунаевски) изп. БХК, дир. Св. Обретенов
Дамян танец води (Ал. Морфов) изп. БХК, дир. Д. Русков
Песен за малкия чирак (Л. Пипков) изп. хор "Бодра смяна", дир. Б. Бочев
Полонеза из оп. "Евгени Онегин" (П. Чайковски) изп. орк. на Болшой театър, дир. Орлов
Полка (полски нар. танц) изп. оркестър
melodist / 2017-07-24 12:38:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка