Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВАН 309, ВАА 309
melodist / 2017-07-19 13:59:12 / Редакция № 1: 2017-07-19 14:02:08
Изображение
Траклист на средна плоча (ВАН 309)
Бай Ганю у Иричек, изп. А. Миланов
Бай Ганю пътува, изп. К. Димчев

Траклист на голяма плоча (ВАА 309)
Бай Ганю в банята, изп. А. Миланов
Бай Ганю у Иричек, изп. А. Миланов
Бай Ганю пътува, изп. К. Димчев
Бай Ганю в операта, изп. К. Димчев
melodist / 2017-07-19 14:00:41 / Редакция № 1: 2017-07-19 14:02:22
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка