Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХА 1140
melodist / 2017-03-24 23:52:39 / Редакция № 3: 2018-06-09 22:11:21
Изображение
Тебе славим, м. Д. Добрев, т. В. Марковски, сол. В. Кънчев
Младежи, подайте ръце, м. Д. Петков, т. Д. Бозаков
В сърцата си България носете, м. Ал. Райчев, т. Ив. Тренев
Комсомолска песен за партията, м. П. Хаджиев, т. Ив. Генов
Песен за старото знаме, м. Б. Икономов, т. Д. Точев
Комунисти, комсомолци, м. Г. Костов, т. П. Кицов
На партията, м. и т. Л. Пипков (по Мл. Исаев), рецит. Вл. Трандафилов
Празнична балада, м. Д. Петков, т. Н. Николаев, сол. Ил. Марков и С. Марков
Знамената, м. Ж. Леви, Т. Н. Парушев
България, м. Ал. Текелиев, т. Г. Джагаров, сол. Ал. Милчева
Комунисти, м. В. Баева, т. Г. Джагаров, изп. П. Герджиков с инстр. състав, дир. М. Милков
melodist / 2017-03-24 23:52:51 / Редакция № 3: 2018-06-09 22:12:23
Изображение
melodist / 2018-06-09 22:07:52
Изображение
melodist / 2018-06-09 22:08:04
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка