Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВХА 1138
melodist / 2017-03-24 23:48:56 / Редакция № 3: 2017-06-15 09:44:54
Изображение
А1. В София, в черната джамия - *** - изп. октет "Дружба"
2. Китна пролет - м. и т. Ив. Коларов - изп. АМВР, дир. Б. Тотев, сол. Т. Иванова
3. Септемврийци - харм. Л. Митрополитски - изп. смесен хор и орк., дир. Л. Митрополитски
4. Спомен - т. Хр. Козлев - изп. хор, дир. М. Милков
5. Покапват лист по лист - обр. М. Милков - изп. АПБРТ, дир. М. Милков

В1. Песен на варненските политзатворници - обр. Ал. Текелиев, т. Ив. Цветков - изп. АПБРТ, дир. Др. Ненов
2. Спомен - т. Хр. Козлев - изп. хор, дир. М. Милков
3. Слушайте, братя българи - обр. Ал. Текелиев - изп. Хр. Казаков с хор при АПБРТ, дир. Др. Ненов
4. Край стените на затвора - *** - изп. хор и орк. при БРТ, дир. В. Стефанов
5. Затворническа песен - *** - изп. АПБРТ, дир. М. Милков, сол. Маргарита Ангелова
melodist / 2017-03-24 23:49:03 / Редакция № 1: 2018-07-21 16:06:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка