Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВХА 1126
melodist / 2017-03-24 23:31:59 / Редакция № 2: 2017-06-15 09:43:13
Изображение
Безсмъртни / т. Ас. Разцветников
Балада за комуниста / т. В. Андреев
Гълъбите гукат / т. Н. Вапцаров
Цъфнало е кокиче / т. нар.
Думник - одумник / т. нар.
Бързодумка / т. нар.
Изп. хор "Гусла", дир. Л. Пинтев (1), хор при АПБРТ, дир. М. Милков (2, 5), БХК "Св. Обретенов" , дир. Св. Обретенов (3), дир. Д. Русков (4), дир. Г. Робев (5)
Кукувичи припявки / т. нар.
Умрял Джерман / т. нар.
Лика прилика / т. нар.
Възпев търновски / т. Н. Фурнаджиев
Рибарска наздравица / т. Г. Димитров
Вечерен здрач / т. Ив. Вазов
Кукай ми, кукувице / т. нар.
Изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Г. Робев (1, 5), дир. Д. Русков (3), дир. Св. Обретенов (2, 7), дир. В. Арнаудов (6), мъжки камерен хор, дир. Г. Робев (4)
melodist / 2017-06-12 19:33:31 / Редакция № 1: 2017-07-20 00:18:26
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка