Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
ВНА 1113
melodist / 2017-03-24 23:16:29 / Редакция № 1: 2017-06-15 09:41:03
Изображение
А1. Славей пее, Доне,
2. Аз ти постилям,
3. Пейте ми, пиленца,
4. Омиле ми, Ягодо,
5. Бае, пладне дойде,
6. Брайно Иване
Музика: Д. Христов (2). Обработка: Хр. Тодоров (1, 4), Д. Тъпков (3), Ал. Райчев (5, 6)
Съпр. орк., дир. Б. Владимиров (1), К. Колев (2, 4), В. Стефанов (3), М. Милков (5, 6)

В1. Извор вода извира,
2. Тоца бели на реката,
3. Йово ле, дъщеричко ле,
4. Голуб гука,
5. Завърти оро,
6. Хей, поле широко
Обработка: Хр. Тодоров (1, 3, 4, 5, 6). Съпр. орк. при АПБРТ, дир. М. Милков (1, 2, 5); съпр.орк., дир. В. Стефанов (3), Хр. Тодоров (4, 6)
melodist / 2017-03-24 23:17:31
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:17:46
Изображение
larryweiner / 2017-11-26 03:49:45
Изображение
larryweiner / 2017-11-26 03:49:53
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка