Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВСА 1102
melodist / 2017-03-24 22:57:12 / Редакция № 2: 2017-06-15 09:38:58
ИзображениеДивертименто за струнен оркестър в ми бемол мажор
1. Presto. 2. Menuetto I. 3. Adagio. 4. Menuetto II. 5. Presto

Дивертименто за струнен оркестър в си бемол мажор
1. Presto. 2. Menuetto I. 3. Adagio. 4. Menuetto II. 5. Presto

Дивертименто за струнен оркестър в ла мажор.
1. Allegro. 2. Menuetto I. 3. Adagio. 4. Menuetto II. 5. Finale. Allegro molto.

Изп. Софийски камерен оркестър. Дир. В. Казанджиев
melodist / 2017-03-24 22:57:29 / Редакция № 4: 2018-10-03 22:17:36
Изображение
melodist / 2017-03-24 22:59:18
Изображение
AONB / 2018-10-22 05:41:48
Изображение
AONB / 2018-10-22 05:41:55
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка