Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВЕВ 10188
melodist / 2017-05-04 12:56:45 / Редакция № 3: 2017-06-27 21:00:59
Изображение
Корабчета книжни (муз. Петър Ступел, т. Димитър Стойчев). Изп. Детският хор при БРТ и вок. инстр. състав "Щурците, дир. Христо Недялков.
Празник на цветята (муз. Атанас Бояджиев, т. Богомил Гудев) изп. вок. инстр. състав "Щурците"
melodist / 2017-05-04 12:56:56 / Редакция № 1: 2017-05-04 14:26:57
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка