Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВЕВ 10148
melodist / 2017-05-04 12:40:27 / Редакция № 3: 2017-06-27 20:57:26
Изображение
Весел барабан (муз. Христо Тодоров, т. Николай Зидаров) изп. хор "Бодра смяна", дир. нар. артист Бончо Бочев,
Яребичката (муз. Ат. Бояджиев, автор на танца Валентин Русецки) изп. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-05-04 12:40:39 / Редакция № 2: 2017-05-04 14:12:53
Изображение
melodist / 2017-05-04 14:55:51
Изображение
melodist / 2019-04-19 20:11:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка