Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВНА 12341
дата на запис: издание 1989 г.
melodist / 2017-05-01 20:53:14 / Редакция № 2: 2018-07-24 14:49:50
Изображение
Страна А: ХАЙДУШКИ ПЕСНИ (П. К. Яворов) - Стоянка Колева и Димитър Коларов,
ЯСТРЕБИНО (Димитър Янев) - Стоянка Колева и Димитър Коларов,
БАЙКУШЕВАТА МУРА (Димитър Янев) -Стоянка Колева и Димитьр Коларов,
ИЗВОР НА ЖИВОТА (Димитър Янев) - Димитьр Янев и Димитър Коларов,
ЧУВСТВО (Драгни Драгнев) - Димитър Янев,
ИМАМ СИ РОДИНА (Никола Вапцаров) - Стоянка Колева

Страна В: ВЯТЪР МЯТА ЛИСТИ ПОЖЪЛТЕЛИ (Никола Вапцаров) - Борис Стоев,
СВЕТЛИНА (Димитър Янев) - Димитьр Янев,
ЛИЧНА ДЕВОЙКО (Димитър Янев) - Венцислав Цветков,
ЛИТНА МИ СОКОЛА (Димитър Янев) - Венцислав Цветков,
МОЙ, СОКОЛЕ (Усин Керим) - Венера Маеркова и Димитър Коларов,
АЛЕНИ ЗВЕЗДИ (Димитър Янев) - Димитьр Коларов

виж още ВНМС 7372
melodist / 2017-05-01 20:53:32 / Редакция № 2: 2018-02-28 00:11:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка