Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 935-937 (3 плочи)
дата на запис: издание 1986 г.
melodist / 2017-03-24 10:16:04 / Редакция № 4: 2018-07-24 11:39:17
Изображение
ВАА 935
А) Вилхелм Тел (Ф. Шилер), Към Чаадаев (А. С. Пушкин), Паметник (А. С. Пушкин), Ода на младостта (А. Мицкевич), Мисли от писма на Васил Левски, Към свободата (Ив. Вазов)
Изпълняват артистите: М. Петров, Р. Нанкова, М. Михайлов, П. Пейков, Ив. Кондов, В. Стойчев, П. Димов, В. Бахчеванова.
Б) Из "Житието на Константин-Кирил Философ", Из "Иван Шишман" (К. Зидаров)
Изпълняват артистите: М. Михайлов, Р. Нанкова, П. Гюров, П. Димов, А. Сотирова.
melodist / 2017-03-24 10:17:23 / Редакция № 3: 2018-09-20 21:25:30
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:25:36
Изображение
ВАА 936
А) Из "Време разделно" (Ант. Дончев). Изпълнява Ив. Кондов.
Б) Из „История славянобългарска" (П. Хилендарски), „Стани, стани, юнак балкански" (Ст. Михайловски), Из „Немили-недраги" (Ив. Вазов), Мисли от писма на Хр. Ботев, „Моята молитва" (Хр. Ботев), „Защитата на Перущица“ (Ив. Вазов)
Изпълняват: М. Михайлов, В. Стойчев, П. Пейков, Ив. Налбантов, П. Гюров, В. Бахчеванова.
melodist / 2017-03-24 11:25:47 / Редакция № 1: 2018-09-20 21:25:21
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:25:54 / Редакция № 2: 2018-09-20 21:25:10
Изображение
ВАА 937
А) "Септември" (Г. Милев), Из речта на Георги Димитров на Лайпцигския процес 1933 г., „Родина" (В. Андреев), „Размисъл“ (В. Андреев)
Изпълняват: К. Янев, П. Гюров, П. Димов, В. Стойчев
Б) Умираха безсмъртни (В. Андреев), Балада за комуниста (В.Андреев), Родина (Г. Джагаров), Стихове в паласките (В. Ханчев), Пролет (Н. Й. Вапцаров), Предсмъртно (Н. Й. Вапцаров), Посвещение (В. Ханчев).
Изп. Б. Банков, В. Стойчев, Ив. Налбантов, П. Димов, П. Пейков и М. Петров.
Реж. Г. Аврамов

Сценарий: Т. Трифонова, Ст. Стефанов. Методик: Г. Гавраилов. Редактор: М. Виденова. Режисьор: Г. Аврамов
melodist / 2017-03-24 11:25:59 / Редакция № 1: 2018-09-20 21:25:04
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка