Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 904
дата на запис: издание 1983 г.
melodist / 2017-03-24 10:02:15 / Редакция № 4: 2018-07-23 20:16:10
Изображение
Името му е светиня / Хр. Черняев. Георги Димитров / А. Босев. Из "Детски дни" / М. Баръмова. Живя сред нас / Г. Струмски. Малкият учител / Ив. Василев. Войник на партията / В. Паспалеева. И ето върви замислен и снажен / Ив. Василев. Топлинка за Георги Димитров / С. Хр. Караславов. Печатарят / Г. Струмски. Не, България не е забравена. Прегръдката. Снимка с Димитров / А. Босев. Сбор в комунизма / Цв. Ангелов. Чудната къща / И. Стубел. Деца в дома на Димитров / Б. Божилов. Жив си ти в нашата радост / А. Босев. Стрелва се в небето птица бяла / Г. Струмски. Из Триптих за Георги Димитров.

Изпълняват Илия Раев, Рая Панкова, Ася Стаменова, Светослав Гачев и Ивайло Абрашев.
melodist / 2017-03-24 10:02:40 / Редакция № 2: 2017-08-04 23:39:30
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:45:12
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:45:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка