Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВЕА 897-902 (6 плочи)
дата на запис: издание 1984 г.
melodist / 2017-03-24 09:59:33 / Редакция № 5: 2018-07-23 21:03:18
Изображение
BEA 897. Песни за изпълнение в урока. Изп. хор Бодра смяна. Дир. Л Бочева, ДРХ. Дир. Хр. Недялков и К. Големинов, ДФА Изворче, Дир. М. Букурещлиев, Вок. група Пим-Пам. Дир. В. Михайлова и Б. Карадимчев, АПБР. Дир. М. Милков. Вок. група Раковина и ECO Бургас. Дир. Ив. Пантелеев. Съпр. Св. Бешовишка, Ст. Славова, И. Тодорова, М. Трифонова. Солистка Д. Карабинова.
П. Ступел. Здравей, здравей, Софийска асамблея. - Текст П. Йорданова. - Ал. Райчев. Бяло, зелено, червено. Текст Г. Струмски. - Хр. Недялков. Песен за децата. Текст Г. Авгарски. — Хубав Петко. - Седнало е Джоре дос. — Л. Шульгин. Портрет Ильича. Текст М. Ивенсен. Аранжимент Ст. Рибаров. - Б. Елиезер. Кой доведе радостта ни. Текст Ас. Босев. - П. Ступел. Чакаме те, Дядо Мраз. Текст Д. Точев. - Б. Карадимчев. Смешка. Текст Кр. Станишев. - Рече мама да ме жени. - Во поле береза стояла. - Радецки. Текст Ив. Вазов. - Ив. Маринов. Месечко ясен. Текст Н. Николов. - Дунав тече. Обраб. М. Букурещлиев. - П. Льондев. Благодаря ти, майко. Текст Ас. Босев. - Врабчо от завода. Текст Р. Киров. Аранжимент Ст. Рибаров. - Д. Христов. Малки моми. Текст Ц. Церковски. - Т. Попов. Пролетна песенчица. Текст Ас. Босев. - Б. Карадимчев. Има светлина. Текст Ал. Петров. - К. Цибулка. Първи май. Текст Ат. Душков. - Хр. Недялков. Здравей засмяно лято. Текст А. Жекова. - Г. Костов. Деца на света. Текст Цв. Ангелов.
melodist / 2017-03-24 10:01:10 / Редакция № 6: 2018-01-28 16:27:46
BEA 898. Песни за изпълнение в урока. Изп. С. Парамонов, ДФА Изворче. Дир. М. Букурещлиев, Вок. група Сребърни звънчета. Дир. А. Милева, ДРХ. Дир. Хр. Недялков, ДХ — Бургас и СО на Бургаската филхармония. Дир. М. Стоева и Ив. Вульпе, Сл. Славова, Дир. П. Ступел, Бодра смяна. Дир. Л. Бочева, АПБР. Дир. М. Милков, вок. група с. Плана, БХК „Светослав Обретенов” и СОБР. Дир. В. Стефанов. Солисти Б. Станойлович и В. Христова. Съпр. М. Трифонова - пиано, Квартет на БР и Л. Цветков - флейта и Ст. Славова - пиано.
В. Шаински. Песен за крокодила Гена. Текст А. Тимофеевски. — Седенчица. — Б. Елиезер. Песен за снежинката. Текст Д. Спасов. - Ат. Бояджиев. Дядо Мраз. Текст Ив. Генов. - Хр. Недялков. Гайдар от сняг. Текст Цв. Ангелов. - Тръгна Станка за водица. - Димо ле, Димо. - Т. Попов. Влак. Текст Н. Зидаров. — П. Ступел. Петалетка. Текст Цв. Ангелов. — Л. Лесичкова. Зайци. Текст Ив. Генов. — Д. Вълчев. Бъдеще време. Текст Д. Стефанов. - М. Аладжем. Живеем в щастливо време. Текст Г. Начев. -Д. Вълчев. Роден край. Текст Р. Киров. - П. Ступел. Тъй както славеят неуморим. Текст Г. Авгарски. - П. Ступел. Из Продавач на надежда. Текст Дж. Родари. Аранжимент В. Петров. - Ал. Райчев. Марш на септемврийчетата. Текст Ас. Босев. -П. Пипков. Сладкопойна чучулига. Текст Ц. Каляев. - Сладкопойна чучулига. - Ал. Текелиев. Чучулига. Текст Д. Пантелеев. - Вечер малка моме. — П. Дегейтер. Интернационалът. Текст Е. Потие.
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:27:19 / Редакция № 2: 2018-01-28 16:27:04
ВХА 899. Произведения за слушане. Изп. Ат. Колев - кларинет, И. Щиглич - пиано, ДРХ. Дир. Хр. Недялков, ДХ Дружна песен. Дир. Н. Михайлова и Л. Митрополитски, СДФ. П. Радев - кларинет с орк., Орк. на СНО. Дир. Ив. Маринов, СОБР. Дир. В. Стефанов, ДАНПТ „Филип Кутев" . Дир. Ф. Кутев, Л. Санчиньо, К. Колев — акордеон с орк., Орк. „Найден Киров” - Русе. Дир. Хр. Тодоров. Солистка Д. Радева. Съпр. на пиано Н. Хлебарова.
Ф. Кутев. Песен и ръченица. - В. А. Моцарт. Репетиция за концерт. - К. Дебюси. Малкото негърче. — Песен за панагюрските въстаници. Обраб. Л. Митрополитски. Текст Ив. Вазов. - А. Хачатурян, Танц със саби из балета Гаяне. - Криво садовско хоро. - Л. Пипков. Ръченица из оп. Момчил. - П. И. Чайковски. Танц на малките лебеди из балета Лебедово езеро. - Кукла. Обраб. К. Колев. - Аз съм от Венецуела. - Дена слиза от горица. - Дай си Въсе ръчицата. Обраб. Ф. Кутев. - Дайчово хоро. - Грънчарско хоро. Обраб. К. Колев.
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:27:27 / Редакция № 3: 2018-09-20 20:28:59
Изображение
BEA 900. Произведения за слушане.
Страна А
1. Ал. Текелиев. Детско рали.
2. В. Шаински. На какво учат в училище. Текст М. Пляцковски.
3. Д. Вълчев. Телефончето.
4. К. Дебюси. Танцуващата торта.
5. В. А. Моцарт. Менует из "Малка нощна музика".
6. Ал. Владигеров. Из "Червената шапчица". Текст Ив. Теофилов.
7. М. Мусоргски. Баба Яга из "Картини от една изложба"
8. М. Мусоргски. Баба Яга из "Картини от една изложба".
Изп. ДРХ, дир. Хр. Недялков (1), ДВС "Алени пламъчета", дир. Г. Витанов (2), М. Недялкова с инструм. състав (3), СДФ, дир. С. Попов (5, 8), Л. Пенарио (4), Н. Мандаджиева (6), Ж. Захариева (7), съпр. И. Въгленова - пиано (1), СОБР, дир. Ал. Владигеров (6)

Страна В
1. Д. Христов. Рьченица.
2. В. А. Моцарт. Рондо из Концерт за кларинет и оркестър
3. Ф. Шуберт. Пчелата.
4. В. Шаински. Чебурашка. Текст Е. Успенски.
5. Хей, Балкан ти роден наш. Обраб. Хр. Тодоров. Текст Л. Ченчева.
Изп. БХК „Светослав Обретенов” (1), Ат. Колев - кларинет и СОБР, дир. Др. Ненов (2), П. Арнаудов (3), И. Елисеев (4), Г. Пинджурова с орк., дир. Хр. Тодоров (5). Съпр. Зл. Мишакова - пиано (3).
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-18 18:11:03 / Редакция № 3: 2018-01-28 17:04:39
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-18 18:11:10 / Редакция № 1: 2017-10-18 18:12:24
Изображение
ВЕА 900
melodist / 2018-01-28 16:22:29
Изображение
melodist / 2018-01-28 16:23:35
Изображение
BEA 901. Произведения за слушане. Изп ДРХ. Дир. Хр. Недялков, Орк. с дир. П. Радев, ДХ на РТ-СССР, ВГ Алени пламьчета. Дир. Ст. Рибаров. Орк. Музика Бохемика, ДФА Изворче. Дир. М. Букурещлиев, ДВГ Албатрос. Дир. Ив. Пантелеев, ECO Бургас. Съпр. В. Петрова и М. Трифонова. Солисти Д. Хрусанов, Д. Янев и С. Лазаров.
Г. Костов. Три невероятни случки с животни: Болният слон. - Заювата свирка. - Магарешки работа. Текст М. Ганчев. - Движения с музика, музикални игри и танци: Надиграване. - Зетьовска ръченица. Обраб. П. Радев. - В. Шаински. Чунга-чанга. Текст Ю. Ентин. — П. Ступел. Нова година: Песен на джуджетата. — Снежинки. - Юначета. - Сурвакарчета. Текст А. Жекова. Аранжимент Ст. Рибаров. - Полка от Бохемия. - Д. Христов. Канон. - Ал. Йосифов. С чичо Николай в зоопарка: В зоопарка. - Баба Меца. - Паун. - Лисана. - Елен. - Маймунки. - Финална песен. Текст Д. Точев. Аранжимент Ст. Рибаров. - Лазарки. Обраб. М. Букурещлиев. - 3. Левина. Неваляшки. Текст С. Петрова. Аранжимент Ст. Рибаров. -С. Лазаров. Детски рисунки. - Ал. Йосифов. Морячета с байрачета. Текст Д. Точев.
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:24:28 / Редакция № 2: 2018-01-28 16:26:22
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-28 09:24:39 / Редакция № 1: 2017-08-28 09:29:24
Изображение
BEA 902. Музикален материал за другите учебни предмети и дейности.
Страна А
1. А. Дворжак - А. Вилхелми. Хумореска.
2. Е. Григ. Оп. 54, № 3. Шествие на джуджетата из Лирични пиеси.
3. Г. Минчев. Първи звън. Текст Г. Робев.
4. Т. Попов. Слънчева мелодия. Текст Н. Зидаров.
5. Г. Горанов. Дружна песен. Текст Г. Кирков.
6. В. А. Моцарт. Тема с 12 вариации.
Изп. П. Христосков - цигулка и Зл. Арнаудова - пиано (1), Н. Евров (2), ВГ "Сребърни звънчета", дир. А. Милева (3), ДХ "Бодра песен" - Шумен, дир. В. Вичева (4), АПБР, дир. М. Милков (5), В. Гизекинг - пиано (6). Съпр. И. Стойкова (4), СДФ (6)

Страна В
1. Ф. Шопен. Оп. 10, № 12. Етюд.
2. Й. С. Бах. Ария.
3. П. Ступел, текст Д. Точев. Песни на Бърборино: а) Чакаме те, Дядо Мраз. б) Песен за приятелството. в) Аз мечтая вече.
4. Г. Костов. Всички знаем. Текст Кр. Станишев. Аранжимент Ст. Рибаров.
Изп. Ем. Стефанов с инструм. състав, дир. П. Ступел (3), КАСС (4), Е. Вирсаладзе (1), ДХ Перник с дир. З. Видас и Ст. Рибаров (4)
melodist / 2018-01-28 16:26:35 / Редакция № 2: 2018-01-28 16:58:09
Изображение
melodist / 2018-01-28 16:52:11
Изображение
melodist / 2018-01-28 16:52:25
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
СДФ  99