Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
ВЕА 885-890 (6 плочи)
дата на запис: издание 1983 г.
melodist / 2017-03-24 09:52:40 / Редакция № 2: 2018-07-23 20:15:45
ВЕА 885. Песни за изпълнение за урока и по избор
Аз обичам да чета / Г. Тимев; текст А. Декало. Капят листата / П. Хаджиев; текст Ст. Дринов. Родина / Г. Спасов; текст Мл. Исаев. Дядо Мраз / Хр. Недялков; текст Д. Спасов. Врабчо и зимата / Д. Вълчев; текст П. Димитров. Баба Марта сърдита / Д. Христов; текст Й. Стубел. Чавдарчета-другарчета / Д. Хинков; текст П. Лаловски. Мама / П. Хаджиев; текст Ив. Генов. Гъдулар / В. Лолов; текст Ас. Разцветников. Луд гидия / М. Кочев; текст П. П. Славейков. Има една страна / Б. Карадимчев; текст Д. Гундов. Името на Ленин / Ат. Бояджиев; текст Н. Соколов. Войник на партията / П. Хаджиев; текст В. Паспалеева. Гълъбче ми вода пие. Да живее 1-ви май / Д. Вълчев; текст Н. Вълчев. Зяблика / А. Филипенко; текст Т. Валгина. Славим българските комунисти / Б. Елиезер; текст Й. Друмников. Пътуване с кола / П. Хаджиев; текст Ив. Генов. Песен за жълъда / Д. Вълчев; текст С. Маршак. Детска асамблея / Й. Колев; текст М. Стоилкова. Отмяна / Д. Петков; текст Н. Зидаров. Мы запели песенку / М. Рустамов; текст М. Миронов. Вятър ечи / Д. Чинтулов. Писмо от Москва / П. Ступел; текст Р. Киров. Аранжимент Ст. Рибаров; изпълняват Детски хор при Комитета за телевизия и радио, диригенти Хр. Недялков, В. Караманова; Вокална група "Пим-Пам", диригент В. Михайлова; "Сребърни звънчета", диригент А. Милева; Детска група от с. Герман, диригент К. Стефанов; Детски хор - Ямбол, диригент Ст. Пастърмаджиева, Детски хор на Съвета за радио и телевия и ансамбъл "Хоризонт"; Вокална група "Хайдушка песен"

ВЕА 886. Произведения за слушане
Химн на НРБ. Първи школски часове / Д. Петков; текст Н. Зидаров. Софийски камбани / П. Ступел; текст Г. Струмски. Партизанчето с руси коси / Д. Петков; текст Н. Зидаров. Ивка работливка / Ал. Текелиев; текст Ив. Рудников. Здравей, приятелю чудесен / К. Ташев; текст Н. Йорданов. Детство мое / В. Казасян; текст Б. Гудев. Татковина / Ем. Манолов; текст П. Р. Славейков. Песен за красотата / Д. Вълчев; текст А. Цанков. Есен на полето / Т. Попов; текст Т. Лазаров. Пайдушко хоро / обработка К. Колев. Роден край / П. Ступел; текст А. Цанков. Ноември / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Неаполитански танц из балета "Лебедово езеро" / П. И. Чайковски. Слонът из "Карнавал на животните"; Петли и кокошки из "Карнавал на животните" / К. Сен-Санс. Право хоро. Коледарско / обработка К. Колев.
Изпълняват Смесен хор, "Сребърни звънчета", диригент Ст. Рибаров, Хор "Бодра смяна", диригент Л. Бочева, Детски хор при Комитета за телевизия и радио, диригенти Хр. Недялков, В. Караманова, Детски камерен хор и Естрадно-симфоничен оркестър - Бургас, диригент Ив. Пантелеев, Вокална група, Българска хорова капела "Светослав Обретенов" и Симфоничен оркестър на Българското радио, диригент В. Казанджиев, П. Радев - кларинет, с оркестър, диригент К. Колев, Оркестъра при Большой театр, диригент Е. Светланов, Концертно дружество при Парижката консерватория, диригент Ж. Претр, Н. Ганчев - кавал.

ВЕА 887. Произведения за слушане
Пайдушко хоро из "Тракийски танци" / П. Стайнов. Новогодишна / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Зимна песничка / П. Хаджиев; текст Цв. Ангелов. Ръченица. Много весела финална песен из мюзикъла "Вълкът и седемте козлета" / Ал. Владигеров; текст Д. Димитров. Снежен мързелан / Б. Карадимчев; текст Л. Даскалова. Учителят / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Топчето пукна. София-Москва / Ал. Текелиев; текст Г. Струмски. Малка песен за Георги Димитров / Т. Попов; текст Ас. Босев. Март / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Из балета "Лебедово езеро" / П. И. Чайковски. Бразда в небето / Б. Карадимчев; текст Г. Константинов.
Изпълняват Симфоничен оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Стефанов; Б. Киров с Вокална група "Пим-Пам", диригент В. Михайлова; Б. Карлов - акордеон, актьори и Симфоничен оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент Ал. Владигеров, Детски хор - Толбухин, диригент З. Медникаров, Хайдушка песен, Детски хор - Шумен, диригент В. Вичева, "Бодра смяна", диригенти Л. Бочева и Ст. Рибаров, Симфоничен оркестър, диригент Ю. Файер; М. Белчев и деца от ЦДП с Естраден оркестър, диригент Б. Карадимчев.

ВЕА 888. Произведения за слушане
Химн на СССР. Прехвръкна птичка / обработка Ф. Кутев. Първи май / Т. Попов; текст Г. Жечев. Песничка за нотите / Ал. Михайлов; текст П. Колев. Химн на Кирил и Методий / П. Пипков; текст Ст. Михайловски. На цирк / П. Хаджиев; текст Ив. Генов. Оп. 70, No 1. Валс No 11 / Фр. Шопен. Две козлета / П. Пипков; текст Цв. Калчев. Септември / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Котенце / В. Гавазова. Зимна песничка /Хр. Недялков; текст Д. Спасов. Около елхата / Г. Костов; текст М. Моллова. Право хоро; Добруджанска сборенка / обработка Ст. Кънев. Пайдушко из "Тракийски танци"; Ръченица из "Тракийски танци"/ П. Стайнов. Из "Бабина приказка": Свирещ часовник; Оловни войници; Дървен кон; Влак; Пеперуда; Бабина приказка / П. Хаджиев. Обичам те, родино / Л. Пипков; текст Е. Багряна. Песен за децата / Хр. Недялков; текст / текст Д. Авгарски.
Изпълняват Държавен ансамбъл за народни песни и танци, диригент Ф. Кутев; Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков; Вокална група "Пим-Пам", диригент В. Михайлова; Смесен хор, Д. Цифра - пиано; Камерен хор "Любомир Пипков", диригент В. Арнаудов, Хор "Бодра смяна", диригент Л. Бочева, съпровожда на пиано З. Христова; Детски хор при Комитета за телевизия и радио, диригент Хр. Недялков; Н. Ганчев - кавал, с оркестър, диригент К. Колев; Симфоничен оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент В. Стефанов.

ВЕА 889. Творби за другите учебни предмети и дейности
Обичам / П. Хаджиев; текст Ив. Генов. Петьо ученик / Хр. Ковачев; текст Л. Станчев. Голямо междучасие; Час по рисуване; Последният звънец / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Песен за родината / В. Стоянов; текст Ив. Генов. Катюша / М. Блантер; текст М. Исаковски. Жив е той. Под знамето червеното / М. Митов. Смело, другари, в борбата / Л. Радин. Три невероятни случки с животни / Г. Костов; текст М. Ганчев. Откъс от рапсодия / В. Стоянов; Турски марш / В. А. Моцарт. Мечтание / Р. Шуман.
Изпълняват Вокална група "Пим-Пам", диригент В. Михайлова, "Сребърни звънчета", диригент Ст. Рибаров, Детски хор - Толбухин, диригент З. Медникаров, "Родни звуци", ВИГ "Вераси", Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, диригент М. Милков, Хор "Георги Кирков", диригент В. Райчев, Ансамбъл на Строителни войски, Детски хор при Комитета за телевизия и радио, диригент Хр. Недялков, Симфоничен оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Стефанов, Оркестъра на Франк Пурсел, Ал. Вайсенберг - пиано.

ВЕА 890. Творби за другите учебни предмети и дейности
Оп. 55, No 1. Ноктюрно No 15; Оп. 7, No 3. Мазурка No 7; Оп. 72, No 3. Три екосеза / Фр. Шопен. Октомври; Декември; Януари; Февруари; Април; Май / Ал. Йосифов; текст Д. Точев. Приключенията на Пиф / Ем. Ханджиев. Картини от Страсбург / Д. Палиев.
Изпълняват С. Франсоа, Б. Хесе, Св. Протич, "Бодра смяна", диригент Ст. Рибаров, Камерен ансамбъл "Полиритмия", диригент Д. Палиев.
melodist / 2017-03-24 09:56:09
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:44:59
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:45:09
Изображение
melodist / 2017-09-07 20:02:09
Изображение
melodist / 2017-09-07 20:02:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка