Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВАА 11561
дата на запис: издание 1985 г.
melodist / 2017-04-30 12:05:17 / Редакция № 4: 2018-07-23 23:29:32
Изображение
Вдъхновение / изпълнява П. Матев.
Март / Ал. Йосифов; изпълнява Л. Иванова.
Обет; Прелюдия / изпълнява П. Матев.
Любов, магическа реалност / Н. Андреев; изпълнява М. Хранова.
Елегия; Есенни изповеди / изпълнява П. Матев.
Отвори ми / М. Аладжем; изпълнява ВИГ "Кукери".
Под зимен сън; Монолог / изпълнява П. Матев.

Дърво / изпълнява П. Матев.
При реката на детството свято / Ат. Атанасов; изпълнява М. Иванова.
Отчуждение / изпълнява П. Матев.
Къде си / Ст. Диомов; изпълнява "Тоника СВ".
Начало; Краят; Аз те мисля, Родино / изпълнява П. Матев.
Синева / Ал. Йосифов; изпълнява В. Найденов.
Музика / изпълнява П. Матев.
Ти сън ли си / Т. Русев; изпълнява Л. Иванова.
Музикално оформление Виолета Топалова; ред. Елисавета Михайлова
melodist / 2017-04-30 12:05:34 / Редакция № 2: 2017-07-31 01:00:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка