Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВСА 11498-11503 (6 плочи)
дата на запис: издание 1985 г.
melodist / 2017-04-29 23:30:47 / Редакция № 4: 2018-07-23 23:24:18
ВСА 11498
Оп. 3. Вариации върху българската песен "Горда Стара планина"; Оп. 15. 3 пиеси за пиано / Панчо Владигеров; изпълнява Кр. Гатев - пиано; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

ВСА 11499
Оп. 16. Българска рапсодия "Вардар"; Оп. 36, No 4. Импровизация; Оп. 36, No 5. Токата; Оп. 28. Сонатина кончертанте/ Панчо Владигеров; изпълнява Кр. Гатев - пиано; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

ВСА 11500
Оп. 6. Концерт No 1 в ла минор за пиано и оркестър / Панчо Владигеров; солист Т. Мусев; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

ВСА 11501
Оп. 22. Концерт No 2 в до минор за пиано и оркестър / Панчо Владигеров; солист Кр. Гатев; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

ВСА 11502
Оп. 31. Концерт No 3 в си бемол минор за пиано и оркестър / Панчо Владигеров; солист Ив. Дреников; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

ВСА 11503
Оп. 58. Концерт No 5 в ре мажор за пиано и оркестър / Панчо Владигеров; солист П. Владигеров; съпровожда Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио, диригент Александър Владигеров
melodist / 2017-04-29 23:32:03
Изображение
melodist / 2019-09-30 01:32:46
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка