Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 874
melodist / 2017-03-24 09:44:10 / Редакция № 4: 2017-10-27 21:01:21
Изображение
ФОНОХРИСТОМАТИЯ

запис на диалектни текстове от учебника за IХ клас

страна А

Североизточни и Източно-мизийски - примери
Югоизточни и Тракийски говори - примери
Родопски говори - примери
Западно-рупски и Западно-мизийски говори - примери
Погранични говори - примери
Югозападни говори - примери

страна Б

Писмено-диалектни форми на българския език - регионална литература
Тодор Влайков - "Леля Гена"
Елин Пелин - "Старата пара", "Нощ"
Венко Марковски - "Бисеро", "На смърт", "Горо ле", "Майка"

Текста четат: Иван Кочев и Славка Рачева
Съставител: Стефан Стефанов
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-24 17:11:57 / Редакция № 2: 2017-10-27 21:01:59
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-27 21:02:12 / Редакция № 1: 2017-10-27 21:03:20
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-27 21:02:40 / Редакция № 1: 2017-10-27 21:03:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка