Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕА 845-849 (5 плочи)
дата на запис: издание 1981 г.
melodist / 2017-03-24 09:36:34 / Редакция № 4: 2021-04-10 23:21:42
Изображение
ВЕА 845
Дм. Шостакович - Симфония № 7 оп. 60 в до мажор „Ленинградска"- 1 ч. Изп. ДСО из СССР, дир. Евг. Светланов
Й. С. Бах - Бранденбургски концерт № 5 в ре мажор 1ч. Изп. Орел Николе, Хансхайнц Шнеебергер, Карл Рихтер и Мюнхенски Бахов оркестр, дир. Карл Рихтер. Из "Оратория за нашето време" - м. Л. Пипков, т. Вл. Башев а)Пето писмо и балада, за окървавените гълъби. Изп. Сл. Славова, П. Герджиков, БХК, "Бодра смяна" и СОБР, дир. В. Стефанов. б) Ода за човешката обич - изп. БХК, "Бодра смяна" и СОБР, дир. В. Стефанов

ВЕА 846
Симфония No. 11 в сол минор, Оп. 103: 1905 г.,1ч. : Площада пред двореца / Дмитри Шостакович; Диригент Кирил Кондрашин; Московска държавна филхармония. Конници / Муз. Любомир Пипков; Текст Никола Фурнаджиев; Изпълнява П. Герджиков; Съпр. П. Щабеков. Конници / Муз. Петко Стайнов; Текст Никола Фурнаджиев; Изпълнява хор Гусла; Диригент Васил Стефанов. Симфония No. 9 в ре минор, Оп. 125 / Лудвиг ван Бетховен; Изпълнява Г. Яновиц; Х. Майдан; В. Кнент и др. с хор и орк. на Берлинската филхармония; Диригент Херберт фон Караян.

ВЕА 847
А1. Й. Брамс - Симфония № 4 ми минор оп, 98 I. ч. „Алегро нон тропо" Изп. Амстердамски симф. орк.. дир. Ед. ван Байнум, 2. С. Прокофиев - "Класическа симфония" в ре мажор I ч, "Алегро кон брио“. Изп. орк. "Ламурьо", дир. Жан Мартинон 3. И. Стравински - Симфония в 3 части, I ч. увертюра. Изп. Нюйоркска филхармония,
дир. авторът
В1. Дж. Гершуин - Концерт за пиано и орк. във фа- Изп. Т. Мусев и СОБР, дир. Ал. Владигеров 2. Б. Барток из „Концерт за оркестър" а) III ч. Елегия - анданте нон тропо б) IV ч. Интермецо - алегрето. Изп. Ленинградска филхармония, дир. Г. Рождественски

ВЕА 848
А1. Ал. Бородин - Симфония №2 ,,Богатирска“ в си минор - части: а) Алегро б) Скерцо в) Анданте и финал алегро. Изп. СОБР, дир, В. Стефанов,
В1. П. И. Чайковски - Речитатив и ариозо на Герман из I-картина на оп. "Дама Пика". Изп. Вл. Атлантов с орк. на Болшой театър, дир. М. Ермлер 2. Ал. Райчев - Симфония № 2 „Новият Прометей". Пролог и Алегро кон фуоко. Изп. СОБР, дир. В. Стефанов. 3. Слава на нашата партия - м. Г. Зл. Черкин, т. К. Масларски, изп. АПБР, дир. М. Милков

ВЕА 849
Симфония No. 3, 1923 : 1-ва част-Ларго, Алегро Фуриозо / Цветан Цветанов; Изпълнява СОБР; Диригент Васил Стефанов. Бандера роса / Обр. М. Милков; Изпълнява АПБР; Диригент М. Милков. Марсилеза / Изпълнява Френски хор и оркестър. Песен за моя Комсомол / Муз. Т. Попов; Текст П. Стефанов; Изпълнява АПБР; Диригент М. Милков. Песен за демократичната младеж / Муз. Новиков; Изпълнява Г. Панков с орк.; Диригент Ал. Ковальов. Откъде започва родината / Муз. М. Блантер; Изпълнява М. Бернес с инстр. ансамбъл. Песен за тревожната младост / Муз. Ал. Пахмутова; Изпълнява М. Бернес с инстр. анс. Велик е нашият войник / Муз. М. Шекерджиев; Изпълнява хор Гусла; Диригент В. Стефанов. Синове на свободата / Муз. Георги Костов; Текст П. Кицов; Изпълнява АПБР; Диригент М. Милков. Каховка / Муз. Исаак Дунаевски; Текст М. Светлов; Изпълнява А. Ейзен с орк.; Диригент Кнушевицки
melodist / 2017-03-24 09:39:05 / Редакция № 5: 2021-04-10 23:22:01
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:50:40
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:50:45
Изображение
melodist / 2017-08-05 19:34:03 / Редакция № 1: 2017-08-05 19:34:38
Изображение
melodist / 2017-08-05 19:34:23 / Редакция № 1: 2017-08-05 19:34:57
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:51:05
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:51:20
Изображение
melodist / 2021-04-10 23:21:21
Изображение
melodist / 2021-04-10 23:21:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
АПБРТ  104