Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
ВЕА 809-813 (5 плочи)
дата на запис: издание 1980 г.
melodist / 2017-03-23 23:17:58 / Редакция № 2: 2018-07-23 18:20:16
ВЕА 809
Шумете, дебри и балкани - м. Л. Пипков, т. Мл. Исаев - изп. АПБР, дир. В. Арнаудов
Походна песен за аления мак - м. П. Хаджиев, т. Г. Струмски - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков
Ще победим (Венсеремос) - м. и т. С. Ортега, изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков
Варшавянка - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков
Химн на СССР
Комунисти, комсомолци, пионери - м. П. Ступел, т. Г. Авгарски - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков
Стара са майка ни ложе - обр. Т. Попов - изп. ДХ гр. Толбухин, дир. З. Медникаров
Синьото небе е мое - П. Хаджиев
Топчето пукна - изп. Хайдушка песен
Празнична песен - м. Т. Попов, т. Н. Зидаров - изп. ДХБР, дир. Хр. Недялков
Жив е той, жив е - т. Хр. Ботев - изп. АПБР, дир. М. Милков
Снощи седенки кладохме - изп. М. Стойчева
Изгреяла месечинка - изп. В. Сидерова

ВЕА 810
Рапсодия Вардар - м. П. Владигеров - изп. СДФ, дир. Д. Манолов
Етюд в до минор Революционен - оп. 10, № 12 - Ф. Шопен - изп. М. Моллова
Рондо - м. П. Хаджиев - изп. П. Мадолев - валдхорна и Т. Завадовска - пиано
Полонеза в ла мажор, оп. 40 № 1 - м. Ф. Шопен - изп. С. Франсоа - пиано
Българска сюита - м. П. Владигеров - изп. СОКТР, дир. Ал. Владигеров

ВЕА 811
Вариации върху тема от Дюпор в ре мажор KV573, м. В.А. Моцарт, изп. Ив. Дреников, Малка нощна музика - м. В. А. Моцарт.
Части: Серенада, Романс, Менует, Рондо. Изп. кам. анс. "Софийски солисти", дир. В. Казанджиев, Класично и романтично - м. П. Владигеров - 4 част, менует, изп. ОСО, дир. Др. Ненов, 3 част- Гавот из "Класическа симфония" - м. С. Прокофьев, изп. Моск. филхарм., дир.К.Кондрашин, Мазурка ре мажор оп 19 № 2 - м. Венявски, Камаринска - м. М. Глинка, изп. ДСО на СССР, дир. К. Иванов, Лезгинка из балета "Гаяне", м. Хачатурян, изп. СО Ленинград, дир. Г. Рождественски

ВЕА 812
Валс из Серенада за струнен орк. в до мажор - м. П. Чайковски - изп. СО на СССР, изп. К. Кондрашин
Музика из История на войника - м. И. Стравински - изп. П. Радев, М. Минев, Й. Кожухаров, Ив. Асенов, Д. Калчев и Д. Шнайдерман. Дир. Ас. Найденов
Микро-квартет, м. М. Големинов - изп. Квартет Димов
Бай Ганьо, гротескна сюита, м. В. Стоянов - изп. СОБР, дир. В.Стефанов (На път, Бай Ганьо във Виена, Бай Ганьо в банята, Бай Ганьо на село)

ВЕА 813
А1. Вариации и Фуга върху тема от Пърсел - м. Б. Бритън, изп. СОБР, дир. В. Стефанов
2. Танц на съветските моряци из балета „Червеният мак“ — м. Р. Глиер, изп. СО, дир. Л. Стоковски
3. Донга (народен танц от Того) — изпълнява се на двоен барабан — донга

В1. Синьо танго - м. Андерсън, изп. орк., дир. Мюлер
2. Дубинушка - руска нар. песен, изп. Б. Христов с хор, дир. Ф, Патарински
3. Руска работническа марсилеза — обр. Емил Янев, изп. АПБР, дир. М. Милков
4. Червено знаме, обр. Г. Костов, т. Кржижановски, изп. АПБР, дир. М. Милков
5. Ча-ча — д. Ж. Леви, изп. танц. орк., дир. авторът
6. Фокстрот — изп. на пиано Л. Льофлер
melodist / 2017-03-23 23:19:36 / Редакция № 3: 2018-09-20 15:16:28
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:48:44
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:48:50
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:53:23
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:53:29
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка