Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВАА 749-751 (3 плочи)
melodist / 2017-03-23 22:57:05 / Редакция № 3: 2018-12-30 21:40:39
Изображение
I страна
1. МАРШ НА СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА
м. Ал. Райчев, т. Ас. Босев
2. ПРАЗНИЧНА ПЕСЕН
м. Ал. Йосифов, т. Мих. Берберов, ар. Г. Робев
3. ЕСЕНТА ПРИСТИГА
м. Ал. Райчев, т. Ат. Душков, ар. Ст. Рибаров
4. КОСТЕНУРКА И ТАРАЛЕЖ
нар. песен
5. ПЕСНЯ О ВЕЛИКОМ ЛЕНИНЕ
А. Филипенко, т. Т. Волгина, ар. Ст. Рибаров
6. НАШАТА ЗЕМЯ
м. Кабалевски, т. А. Пришелец
7. ПОЙДУ ЛЬ Я, ВОЙДУ ЛЬ Я
руска нар. песен
8. ТРАВКИ, БИЛКИ
нар. песен
9. ЦЪФТИ И ГРЕЙ СВОБОДНА
м. Д. Петков, т. Б. Балабанов
10. ЗАБРАВИЛА ЯНА
нар. песен
11. ПЕСЕН ЗА ПИОНЕРСКАТА ДРУЖБА
м. П. Ступел, т. М. Лъкатник, ар. Г. Робев

Изп.: ДХКТР, дир. Хр. Недялков, съпр. Ст. Славова (1, 3, 5, 6, 7, 9) и естр. орк. (2, 11), ДФА при ДП София, дир. М. Букурещлиев (4, 8, 10)

II страна
1. ЧАКАМЕ ТЕ, ДЯДО МРАЗ
м. П. Ступел, т. Д. Точев, ар. П. Славчев
2. ЧЕРЕШКА Е ЦВЯТ ЦВЕТИЛА
нар. песен
3. РАННА ЗИМА
м. Д. Христов, т. Ст. Дринов, ар. Ст. Рибаров
4. ЧУДЕН ФЕВРУАРСКИ СНЯГ
м. Б. Карадимчев, т. Н. Соколов, ар. П. Славчев
5. СТАНИ, СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ
м. и т. Д. Чинтулов
6. ПРАЗНИКЪТ НА МАМА
м. Т. Попов, т. В. Паспалеева
7. Песен из ф. „ТАРАЛЕЖИТЕ СЕ РАЖДАТ БЕЗ БОДЛИ"
м. П. Ступел, ар. П. Славчев
8. КАТО НАНИЗИ СЕ ПОЛЮЛЯВАТ
м. Хр. Недялков, т. Н. Зидаров
9. ШИБАЙ КОНЯ
нар. песен
10. ПРОЛЕТНА ПЕСЕНЧИЦА
м. Т. Попов, т. Н. Зидаров
11. КИТКО ЗЕЛЕНА, ЧЕРВЕНА
нар. песен
12. МЕСЕЧКО ЯСЕН
м. Ив. Маринов, т. Н. Николов, ар. Ст. Рибаров

Изп. ДХКТР, дир. Хр. Недялков, съпр. Ст. Славова (3, 6, 8, 10, 12) и естр. орк. (1, 4, 7), ДФА при ДП София, дир. М. Букурещлиев (2, 9, 11), вок. гр. "Хайдушка песен" с орк., дир. М. Милков (5)
melodist / 2018-12-30 21:41:25 / Редакция № 1: 2018-12-30 22:15:23
Изображение
melodist / 2018-12-30 21:41:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка