Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
ВТА 11078
дата на запис: издание 1983 г.
melodist / 2017-04-28 23:03:26 / Редакция № 3: 2018-07-23 20:45:40
Изображение
Патешка история / бълг. текст М. Белчев; аранжимент Ив. Кутиков. Разкаяние / М. Аладжем; текст Кр. Станишев; аранжимент Р. Бояджиев. Поема / Т. Русев; текст К. Донков; аранжимент К. Цеков. Защо / бълг. текст Евг. Гешева; аранжимент Л. Александров. Запали двете свещи / Ал. Йосифов; текст Л. Даскалова; аранжимент Ив. Кутиков. Рио де Жанейро / бълг. текст Й. Христова; аранжимент Р. Бояджиев. Прегръщай ме / аранжимент Ив. Кутиков. Дадена дума - хвърлен камък / Т. Русев; текст Н. Захариева; аранжимент Ив. Кутиков. Откровение / Св. Русинов; текст Евг. Гешева; аранжимент Ал. Бръзицов. В съня ти да ме има / Ал. Бръзицов; текст М. Белчев.

касета ВТМС 7047
melodist / 2017-04-28 23:04:05 / Редакция № 3: 2018-10-09 22:32:06
Изображение
melodist / 2018-10-09 22:34:21
Изображение
melodist / 2018-10-09 22:34:28
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка