Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВТА 10777-10778 (2 плочи)
дата на запис: издание 1981 г.
melodist / 2017-04-25 01:05:22 / Редакция № 3: 2018-07-23 19:12:55
Изображение
ВТА 10777
01.Каскадьори - м.Сигнал, т.Орлин Орлинов
02.Златна вода - м.Сигнал, т.Иван Бориславов
03.Пристан - м.Сигнал, т.Милчо Спасов
04.Малката мансарда - м.Иван Пеев, т.Милчо Спасов
05.Да те жадувам - м.Георги Костов, т.Любомир Левчев
06.Миг любов - м.Атанас Косев, т.Иля Велчев
07.Съдба и надежда - м.Сигнал, т.Кръстьо Станишев
08.Диктовка - м.Дечо Таралежков, т.Захари Петров
09.Всеки ден - м.Вили Казасян, т.Иван Бориславов
10.Небе на моя ден - м.Сигнал, т.Стефан Банков
11.Две вълни - м.т.Сигнал

ВТА 10778
01.Търся огън - м.Сигнал, т.Кръстьо Станишев
02.Зелени сигнали - м.Атанас Бояджиев, т.Иван Бориславов
03.Лодка ли е любовта - м.Морис Аладжем, т.Кръстьо Станишев
04.Само ти - м.Сигнал, т.Иля Велчев
05.Горски слънца - м.Иван Пеев, т.Милчо Спасов
06.Две пътеки - м.Константин Драгнев, т.Орлин Орлинов
07.Вярвай - м.Сигнал, т.Кръстьо Станишев
08.Повече билети - м.Александър Йосифов, т.Кръстьо Станишев
09.Кой ще прости - м.Сигнал, т.Милчо Спасов
10.Късни спомени - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев
11.Дон Кихот - м.Георги Костов, т.Орлин Орлинов
12.Огърлица от песни - м.Сигнал, т.Иван Бориславов

01
01.Каскадёры (Каскальори) (Сигнал – Орлин Орлинов)
02.Золотая вода (Златна вода) (Сигнал – Иван Бориславов)
03.Пристань (Пристан) (Сигнал – Милчо Спасов)
04.Маленькая мансарда (Малката мансарда) (Иван Пеев – Милчо Спасов)
05.Мечтаю о тебе (Да те жадувам) (Георги Костов – Любомир Левчев)
06.Миг любви (Миг любов) (Атанас Косев – Иля Велчев)
02
07.Судьба и надежда (Съдба и надежда) (Сигнал – Кръстю Станишев)
08.Диктант (Диктовка) (Дечо Таралежков – Захари Петров)
09.Каждый день (Всеки ден) (Вили Казасян – Иван Бориславов)
10.Небо моего дня (Небе на моя ден) (Сигнал – Стефан Банков)
11.Две волны (Две вълни) (Сигнал)
03
12.Ищу огонь (Търса огън) (Сигнал – Кръстю Станишев)
13.Зелёные сигналы (Зелени сигнали) (Атанас Бояджиев – Иван Бориславов)
14.Лодка ли любовь? (Лодка ли е любовта) (Морис Аладжем – Кръстю Станишев)
15.Только ты (Само ти) (Сигнал – Иван Велчев)
16.Лесное солнце (Горски слънца) (Иван Пеев – Орлин Орлинов)
17.Две дорожки (Две пътеки) (Константин Драгнев – Орлин Орлинов)
04
18.Верь мне (Вярвай) (Сигнал – Кръстю Станишев)
19.Больше билетов (Повече билети) (Александър Йосифов – Кръстю Станишев)
20.Кто простит (Кой ще прости) (Сигнал – Милчо Спасов)
21.Поздние воспоминания (Късни спомени) (Александър Йосифов – Павел Матев)
22.Дон Кихот (Георги Костов – Орлин Орлинов)
23.Ожерелье из песен (Огърлица от песни) (Сигнал – Иван Бориславов)

Аранжименти Сигнал
Продуцент Стефан Широков
Тонрежисьори Деян Тимнев, Васил Стефанов, Кирил Иванов
Тонинженери Момчил Момчилов, Николай Христов, Тодор Станев
Фото Любомир Милованов
Худ. оформление Цв.Киров
Записите са направени в Студио Балкантон и Радио София, 1981
melodist / 2017-04-25 01:06:11 / Редакция № 1: 2017-10-15 16:41:02
Изображение
melodist / 2017-04-25 01:06:35
Изображение
melodist / 2017-04-25 01:06:46
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-05 14:59:58
Изображение
mvaleryi / 2017-10-15 16:48:23
Изображение
mvaleryi / 2017-10-15 16:48:34
Изображение
mvaleryi / 2017-10-15 16:48:47
Изображение
mvaleryi / 2017-10-15 16:48:59
Изображение
mvaleryi / 2017-10-15 16:49:10
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:44:36
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:44:47
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:44:56
Изображение
melodist / 2020-02-24 14:45:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка