Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
ВНА 10693
melodist / 2017-04-24 23:12:24 / Редакция № 3: 2019-01-04 12:51:36
Изображение
А1. Въртележка (обр. Ан. Наумов) 2. Ние сме твои до край (м. Ст. Кънев, т. Ив. Генов) 3. Тръгнала е Кера Керка 4. Овчарската и Ръченица, изп. Васил Минков 5. Кулска изручанка (обр. Б.Нанков) 6. Ойне Дойне, изп. Цанка Николова 7. Вечоряй, Райко, изп. Стойка Василева 8. Леле мале, изп. Асенка Янева 9. Крайдунавско хоро (обр. Н. Кауфман), обр. Г. Генчев (3, 4, 6, 7, 8)

В1. Партизанска песен (муз. И. Вълев, т. Н. Антонова), 2. Дайчово хоро, 3. Цонината майка - изп. Любен Захариев, 4. Иван Дойни дума - изп. Винка Велкова, 5. Из цикъл "Седенкарски песни": Месечинко дафино и Па накладе (обр. Ив. Вълев), 6. Шира - изп. Тошо Войчев, дудук, 7. Из муз. танц. пост. "Белоградчишка сюита": Пошли са моми за цвеке, Гора се развива, Тодоро (обр. Н. Кауфман). Обр. Г. Генчев (2, 3, 4, 6)
larryweiner / 2019-01-04 06:49:28 / Редакция № 1: 2019-01-04 12:51:09
Изображение
larryweiner / 2019-01-04 06:49:37
Изображение
larryweiner / 2019-01-04 06:49:50
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка