Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВКА 583
melodist / 2017-03-23 22:03:00 / Редакция № 3: 2018-03-05 13:13:57
Изображение
BWV 543. Прелюд и фуга в ла минор
BWV 548. Прелюд и фуга в ми минор
BWV 547. Прелюд и фуга в до мажор
BWV 541. Прелюд и фуга в сол мажор

Лионел Рог на органа на Гросмюнстер в Цюрих
melodist / 2017-03-23 22:03:53 / Редакция № 3: 2018-03-05 13:14:06
Изображение
melodist / 2017-03-23 22:04:47 / Редакция № 1: 2018-03-05 13:14:21
Изображение
melodist / 2018-03-05 13:14:26
Изображение
melodist / 2019-09-15 18:26:40
Изображение
руски език
melodist / 2019-09-15 18:26:14
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка