Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕА 10430
дата на запис: издание 1979 г.
melodist / 2017-04-20 21:41:34 / Редакция № 2: 2018-07-23 00:01:17
Изображение
А1. Марш на септемврийчетата, м. Ал. Райчев, т. Ас. Босев
2. Обичам те, Родино - м. Л. Пипков, т. Ел. Багряна
3. Бяло, зелено, червено - м. Ал. Райчев т. Ас. Босев, ар. Ст. Рибаров
4. Пионерска песен за партията - м. П. Ступел, т. Г. Струмски
5. Песен за Димитров - м. П. Ступел, т. Г. Струмски
6. Комунисти, комсомолци, пионери - м. П. Ступел, т. Г. Авгарски
Изп. „Бодра смяна" - дир. Л. Бочева (1, 2, 3, 4), ДХБР - дир. Хр. Недялков (5) „Дунавски вълни" - дир. Ант. Николов (6)

В1. Ястребино - люлка на герои - м. Д. Петков, т. Н. Зидаров (документ. запис)
2. Винаги готов - м. Д. Петков, т. Ас. Босев
3. Моя родна земя - м. Г. Димитров, т. Н. Кехлибарева
4. София—Москва - м. Ал. Текелиев, т. Г. Струмски
5. Младостта задължава - м. Ал. Йосифов, т. М. Недялков
6. Песен за априлското знаме - м. Ал. Йосифов,т. П. Прокопова
7.Комунисти, комсомолци, пионери - м. П. Ступел, т. Г. Авгарски
Изп. ДХ Толбухин и орк. дир. З. Медникаров (1), „Бодра песен" - дир. В. Вичева (2, 3, 4), ДХБР - дир. Хр. Недялков , „Дунавски вълни" - дир. Ант. Николов (6, 7)
melodist / 2017-04-20 21:42:59 / Редакция № 1: 2020-03-05 22:18:24
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка