Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВАА 10356
дата на запис: издание 1980 г.
melodist / 2017-04-20 20:07:36 / Редакция № 5: 2018-07-23 18:33:28
Изображение
В изгрева на моя род, Посвещение, Има и няма, Обръщам се, Непозволена скорост, Те не бяха по-стари от нас, Две по две, Сънувайте звезди, Юлски размисъл, Все желания, Приятели,

Примка, И връхлетя над нас, Внезапни мисли, Как искам да излъка, Нейният почерк, Казват, че зараства всяка рана, Под ураганен вал, И продължава лятото, Студът и слънцето, Аз искаъ да съм хубава, Сняг и небе, Три дни не спря, Научи ме, С последните ята.

Изп. Виолета Бахчеванова, Ванча Дойчева, Любомир Кабакчиев и Венелин Пехливанов
melodist / 2017-04-20 20:07:48 / Редакция № 4: 2019-09-15 14:16:36
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:10:40
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:10:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка