Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТА 10311-10312 (2 плочи)
дата на запис: издание 1979 г.
melodist / 2017-04-18 20:01:46 / Редакция № 3: 2018-07-22 23:55:43
Изображение
ВТА 10311
01.Моят град - м.ар.Тончо Русев, т.Надежда Захариева
02.Когато първи път те срещнах - м.ар.Асен Гаргов, т.Дамян Дамянов
03.Жажда - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Константин Драгнев
04.Не остарява този свят - м.ар.Тончо Русев, т.Дамян Дамянов
05.Като птица - м.ар.Мишо Ваклинов, т.Надежда Захариева
06.Нямо кино - м.ар.Митко Щерев, т.Лозан Такев
07.Огнище - м.ар.Тончо Русев, т.Дамян Дамянов
08.Спомени за птици - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Константин Драгнев
09.Ако можеш, настигни ме - м.ар.Мишо Ваклинов, т.Захари Петров
10.Капитан - м.ар.Морис Аладжем, т.Веселин Ханчев
11.След чудото - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Константин Драгнев

ВТА 10312
01.Стрелките се въртят - м.Лили Иванова, т.Надежда Захариева, ар.Иван Пеев
02.Една любов - м.Лили Иванова, т.Асен Ошанов, ар.Иван Пеев
03.Омагьосана душа - м.Петър Михайлов, т.Кръстьо Станишев, ар.Иван Пеев
04.Желание - м.Лили Иванова, т.Надежда Захариева, ар.Иван Пеев
05.Вечерно танго - м.ар.Морис Аладжем, т.Кръстьо Станишев
06.Единствена прошка - м.ар.Иван Пеев, т.Иля Велчев
07.Вик - м.ар.Вили Казасян, т.Блага Димитрова
08.Нямам въпроси - м.ар.Иван Пеев, т.Жива Кюлджиева
09.Преображения - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Константин Драгнев
10.Макове - м.ар.Митко Щерев, т.Калин Донков

01
01.Мой город (Моят град) (Т.Русев – Н.Захариева)
02.Когда первый раз тебя встретила (Когато първи път те стрещнах) (А.Гаргов – Д.Дамянов)
03.Жажда (Ал.Йосифов – П.Матев)
04.Не стареет этот мир (Не остарява този свят) (Т.Русев – Д.Дамянов)
05.Как птица (Като птица) (М.Ваклинов – Н.Захариева)
02
06.Немое кино (Нямо кино) (М.Щерев – Л.Такев)
07.Огнище (Т.Русев – Д.Дамянов)
08.Воспоминания о птицах (Спомени за птици) (Ал.Йосифов – П.Матев)
09.Если можешь, догони меня (Ако можеш, настигни ме) (М.Ваклинов – З.Петров)
10.Капитан (М.Аладжема – В.Ханчев)
11.После чуда (След чудото) (Ал.Йосифов – П.Матев)
03
12.Стрелки вертятся (Стрелките се въртят) (Л.Иванова – Н.Захариева)
13.Одна любовь (Една любов) (Л.Иванова – Ас.Ошанов)
14.Околдованная душа (Омагьосана душа) (П.Михайлов – Кр.Станишев)
15.Желание (Л.Иванова – Н.Захариева)
16.Вечернее танго (Вечерно танго) (М.Аладжема – Кр.Станишев)
04
17.Единственное извинение (Единствена прошка) (Ив.Пеев – Иля Велчев)
18.Зов (В.Казарян – Бл.Димитрова)
19.У меня нет вопросов (Нямам въпроси) (Ив.Пеев – Ж.Колджиева)
20.Преображения (Ал.Йосифов – П.Матев)
21.Маки (Макове) (М.Щерев – К.Донков)

Худ. оформление Рачо Буров
melodist / 2017-04-18 20:03:12 / Редакция № 2: 2017-10-13 16:36:42
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:19 / Редакция № 1: 2017-10-13 16:37:26
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:25 / Редакция № 1: 2017-10-13 16:38:16
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:32
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:37
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:43
Изображение
melodist / 2017-04-18 20:03:48
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:03:49 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:23:09
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:03:56 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:53
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:04:03 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:31
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-19 14:04:09 / Редакция № 1: 2017-07-21 10:22:16
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:39:31
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:39:40
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:20
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:28
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:36
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:59:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка