Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
ВХА 10201
melodist / 2017-04-18 00:47:23 / Редакция № 3: 2017-06-30 00:49:22
А) Червенокръстки марш (Ат. Бояджиев, Игн. Игнатов) изп. вок. група "Сребърна звезда" с оркестър, дир. К. Цеков
Песен за планински спасител (Ат. Бояджиев, Игн. Игнатов) изп. вок. група "Сребърна звезда" с оркестър, дир. Ал. Бахаров
Жената в бяло (Р. Станчев, Т. Диков) изп. В. Найденов с оркестър, дир. Ст. Рибаров
Кръводарител (Р. Станчев, Т. Диков) изп. В. Найденов с оркестър, дир. Хр. Танчев
Благодаря ти (П. Ступел, Ив. Дойнов) изп. М. Йончев с оркестър, дир. К. Цеков
Спасителят бди (А. Заберски, Ел. Зерзева) изп. М. Йончев с оркестър, дир. Р. Бояджиев

В) Зеленото дърво на живота - оратория за смесен хор, солисти и оркестър (Ал. Попов, Н. Вълчев): а) Состенуто, б) Ленто, в) Алегро виваче, г) Финал - изп. хор. "Петко Стайнов", сол. Ем. Максимова и Дим. Станчев и КАСС. Хормайстер - П. Павлович, диригент Ал. Попов
melodist / 2017-04-18 00:47:46
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-06-23 18:33:07 / Редакция № 1: 2017-06-23 18:33:53
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-06-23 18:34:13
Изображение
melodist / 2018-10-09 22:36:14
Изображение
melodist / 2018-10-09 22:36:21
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка