Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
ВНА 512
melodist / 2017-03-23 19:42:02 / Редакция № 1: 2017-06-14 22:21:15
Изображение
А1. ОЙ ЯНЕ, ЯНЕ Сол. К. Костадинова
2. ПИСМО ТИ Е ДОШЛО Сол. Ел. Каракашева
3. ЗАБУРИЛ БЕХ ДА СЕ ЖЕНЯ Сол. Ил. Аргиров с вок. квар.
4. МЕЛОДИИ ЗА ТАМБУРА Сол. Осман Демов
5. ВЪРНИ СЕ, ЛУДО Сол. Р. Стоименова и Ил. Аргиров
6. ОЗДОЛУ ИДУ ШАРЕНИ КОЛЦА
7. У НАШЕ СЕЛО Сол. В. Карадалиева
8. МАРИ ДИМАНО Сол. Т. Сърбинска и М. Томова
9. ШЕТНАЛ СЕ ЯНЕ САНДАНСКИ Изп. Ил. Аргиров с хор и орк.

В1. А БРЕ, МОМЧЕ ОТ ПИРИНА - изп. Ил. Аргиров с орк.
2. ОЙ СЕВДЕ, СЕНДЕ - изп. Р. Стоименова с орк.
3. ЯНИНКО, МАЛОЙ ДЕВОЙЧЕ
4. ЗВЪНЧЕ ДРЪНКА - изп. Ж. Костадинова и М. Томова с орк.
5. ОДИЛО ЛЕ СИ НА СТАМБУЛ ГРАДА
6. ЗЛАТО ЛЕ, ЗЛАТНА ЯБЪЛКО - изп. П. Костова с орк.
7. СИНО, МИЛИ СИНО - изп. В. Карадалиева с орк.
8. ПИТАТ МЕ, МАМО - изп. В. Цветкова, К. Костадинова и Ил. Аргиров с вок. група и орк.
melodist / 2017-03-23 19:44:54 / Редакция № 2: 2018-06-26 22:43:51
Изображение
melodist / 2017-03-23 19:45:14
Изображение
melodist / 2017-03-23 19:45:35
Изображение
melodist / 2017-03-23 19:45:59
Изображение
melodist / 2017-03-23 19:46:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка