Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВХМ 6429
melodist / 2017-04-14 23:40:02 / Редакция № 2: 2018-11-27 10:40:46
Изображение
E3.Блян (П. Хаджиев, Ив. Бурин)
E4.Партизанин - бригадир (Т. Попов, В. Ханчев) - Солист - Ил. Марков
Изп. групата "Хайдушка песен"

F1.Бригадирска песен (Г. Костов, Ст. Драгнев) изп. АПБРТ, диригент М. Милков,
F2.Бригадирска вечер (Ал. Танев, Я. Димов) изп. Д. Николов с АПБРТ, диригент М. Милков
melodist / 2017-04-14 23:40:18 / Редакция № 3: 2019-09-05 23:01:00
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка