Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВХМ 6428
melodist / 2017-04-14 23:39:27 / Редакция № 2: 2019-09-05 22:54:35
Изображение
C1.Бригадирско хоро (м. и т. Ас. Карастоянов),
C2.Младежка песен (Л. Пипков, Ал. Геров),
C3.Бригадирски марш (Ал. Йосифов, Вл. Башев)
Изп. групата "Хайдушка песен", с орк., диригент М. Милков,

D1.Младежка песен (П. Хаджиев, Ив. Бурин),
D2.Бригадирска любов (В. Чучков, М. Дикова) Солист - Ил. Марков,
Изп. групата "Хайдушка песен" с орк., диригент М. Милков
melodist / 2017-04-14 23:39:48 / Редакция № 2: 2019-09-05 22:57:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка