Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВНМ 6309
melodist / 2017-04-14 19:52:31 / Редакция № 2: 2017-08-21 10:42:58
Изображение
Събрали ми се, събрали (обр. Ал. Кокарешков) изп.Ил. Аргиров и К. Костадиинова
Що ми е мило и драго (обр. Ал. Кокарешков) изп. К. Костадинова
Насред касабата (обр. Ал. Кокарешков) изп. Ил. Аргиров
Кой ти ги даде тия църни очи (обр. Ал. Кокарешков) изп. В. Маеркова
melodist / 2017-04-14 19:52:37 / Редакция № 1: 2017-08-21 10:43:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка