Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
ВТМ 6245
melodist / 2017-04-14 16:49:06 / Редакция № 2: 2017-06-20 15:34:05
ИзображениеПовей, ветре (муз. Й. Цанков, текст Д. Василев) изп. Паша Христова, съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян
Песен за трите желания (М. Аладжем, Д. Василев) изп. Емилия Маркова, съпр. орк., дир. автора
Този свят е тъй прекрасен (Т. Русев, Д. Дамянов) изп. Л. Иванова, съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
Една българска роза (Д. Вълчев, Н. Вълчев) изп. Паша Христова, съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян
melodist / 2017-04-14 16:49:16 / Редакция № 4: 2017-08-12 16:57:48
Изображение
melodist / 2017-08-12 17:21:14
Изображение
melodist / 2017-08-12 17:21:23
ИзображениеРуски език
melodist / 2018-12-30 21:28:22
Изображение
melodist / 2018-12-30 21:28:29
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка