Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВХМ 6083
melodist / 2017-04-13 21:18:02 / Редакция № 2: 2017-06-20 15:13:22
Изображение
25 години - 9 септември 1944. Маршове
Велик е нашият войник (М. Шекерджиев)
Булаир (Ат. Гълъбов)
Ний ще победим (Ал. Морфов)
Дравски герой (Ст. Маринов)

Изп. предст. духов. оркестър на БНА, дир. Ж. Димов
melodist / 2017-04-13 21:20:13
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-07-18 13:44:48 / Редакция № 1: 2017-10-12 14:36:09
Изображение
melodist / 2017-10-12 14:35:45 / Редакция № 1: 2017-10-12 14:35:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка